Konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

O co chodzi?

Studentki i studentów oraz doktorantki i doktorantów zainteresowanych problematyką kognitywistyczną zapraszamy do Pobierowa na I Studencko-Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji Kognikacja2016.

To spotkanie dla tych, którzy chcieliby przedstawić referat lub po prostu porozmawiać z innymi na tematy z zakresu kognitywistyki oraz nauk stanowiących jej interdyscyplinarny fundament: filozofii, psychologii, językoznawstwa, neuronauki, antropologii i innych. Przyjedź do nas i poznaj ludzi studiujących kognitywistykę w innych polskich uczelniach!

Goście

dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Uniwersytet Lubelski

dr Sylwester Jaworski
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Piotr Przybysz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet Naukowy

 • dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL,
 • dr Sylwester Jaworski,
 • dr hab. Piotr Przybysz, Prof. UAM,
 • dr hab. Maciej Witek, prof. US (przewodniczący).

Komitet Organizacyjny

 • Katarzyna Czepółkowska (przewodnicząca),
 • mgr Katarzyna Ciarcińska,
 • mgr Olga Tunkiewicz,
 • Roksana Kasprzyszak
 • Alicja Olszewska
 • Kacper Gołasz (administrator strony).

Terminy

Konferencja odbędzie się w dniach 6 - 9.04.2016r.

Pozostałe terminy:

Zgłoszenie udziału
na konferencję

20.03.2016r.

Zgłoszenie abstraktów

10.03.2016r

ogłoszenie listy
zakwalifikowanych abstraktów

20.03.2016r.

Abstrakty

Abstrakty należy zgłaszać do 10. marca na adres poniżej

Długość abstraktu musi się zmieścić w 1500 znaków ze spacjami, nie licząc bibliografii.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych abstraktów odbędzie się 20. marca drogą mailową.

Wymogi redakcyjne:
czcionka Times New Roman 12, interlinia (tj. odległość między wierszami) 1.5, marginesy (lewy, prawy, górny, dolny) 2.5cm, tekst wyrównany do lewej i prawej strony.

Opłaty

Opłata konferencyjna

200zł

Organizator zapewnia:

 • uroczysty bankiet
 • trzy noclegi
 • dwa obiady
 • przerwy kawowe
 • gadżety konferencyjne

Numer konta

Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe Uniwersytetu Szczecińskiego:

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty proszę podać nr subkonta 0122 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Plan

Czwartek, 7 kwietnia

08:50 otwarcie warsztatow
09:00 - 10:00dr hab. Piotr Przybysz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznanie innych umysłów a problem ucieleśnienia
10:00 - 10:30 kawa
10:30 - 11:00 Krzysztof Sękowski
Teoria nauki jako tradycja w ujęciu komunikacyjnym
11:00 - 11:30 Olga Tunkiewicz
Podróż w nieznane: tajniki mózgu autystycznego
11:30 - 12:00 Edgar Filip Różycki
Zły mózg
12:00 - 12:30Janina Mękarska
Ted Bundy w świetle definicji empatii Simona Baron-Cohena
12:30 - 13:00Monika Chylińska
O umysłowych fundamentach zabawy w udawanie
13:00 - 14:30 obiad i spacer
14:30 - 16:00 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Czynniki rozwoju dziecięcej teorii umysłu: „trade-off” pomiędzy mechanizmami wrodzonymi a społeczno-kulturowymi
16:00 - 16:30 kawa
16:30 - 17:00 Katarzyna Ciarcińska
Rae Langton: akty mowy uprzedmiotawiające i podporządkowujące kobiety
17:00 - 17:30 Joanna Aleksandra Lewandowska
Wrodzona wiktymność – predyspozycje do stania się ofiarą przestępstwa
17:30 - 18:00Paulina Wiejak
Metafory myśli i myślenia – myślenie metaforami
18:00 - 18:30Mateusz Włodarczyk
Presupozycje i wzmocnienie
20:00 bankiet

Piątek, 8 kwietnia

09:00 - 10:00dr Sylwester Jaworski
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
Fonologia niekognitywna?
10:00 - 10:30 kawa
10:30 - 11:00Marek Pędziwiatr
Od słów do imion: niejawna wiedza o regularnościach statystycznych w języku na przykładzie języka węgierskiego
11:00 - 11:30Damian Adamowicz
Neuroestetyka muzyki w perspektywie poznawczej
11:30 - 12:00Anna Dutkowska
Racjonalność umysłów prostych
12:00 - 12:30Katarzyna Szymańska
Czy ewolucyjne teorie percepcji pozostawiają jeszcze miejsce dla percepcji werydycznej?
12:30 - 13:00Magdalena Kołodziejczyk
Czy reklama powinna uwzględniać płeć?
13:00 - 14:30 obiad i spacer
14:30 - 15:00 Mateusz Bąk
Eksperymenty myślowe a kognitywistyka. Tak czy nie?
15:00 - 15:30Paweł Gwiaździński
Co może fenomenologia wnieść do nauk kognitywnych – szanse i wyzwania
15:30 - 16:00Ksymena Wojtkowska
O niedoskonałościach ludzkiego systemu pamięci
16:00 - 16:30 kawa
16:30 - 17:00Monika Różycka
Płeć i poznanie
17:00 - 17:30Karolina Kieżun
Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej
17:30 - 18:00Jerzy Bytniewski
C.G. Jung jako racjonalista i antyracjonalista
18:00 - 18:30Maksymilian Woch
Model świadomości w buddyjskiej tradycji filozoficznej jogaczara
18:30 zakończenie warsztatow

Pobierz plan konferencji

Kliknij poniżej, żeby ściągnąć plan w PDF

Kognikacja2016 w PDF

Pobierz księgę abstraktów

Kliknij poniżej, żeby ściągnąć księgę abstraktów w PDF

Abstrakty w PDF

Lokalizacja

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie

ul. Grunwaldzka 66, Pobierowo

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z jedną łazienką na dwa pokoje z możliwością skorzystania w pełni wyposażonego aneksu kuchennego.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu!

poczta@kognikacja.pl